Qualogy opnieuw ISO 9001 gecertificeerd

Gepubliceerd: Categorie: Nieuwsblog

Goed nieuws: ook in 2017 beschikt Qualogy over een ISO 9001-certificaat. ISO 9001 is hét internationale kwaliteitskeurmerk. Het betekent dat onze producten en diensten 100% voldoen aan de eisen van onze klanten, aan de actuele wet- en regeling én aan de normen die wij zelf als organisatie stellen. Maar daar ging wel wat aan vooraf!

Simpel gezegd komt ISO 9001 op het volgende neer:

 • Zeg wat je doet
 • Doe wat je zegt
 • En… bewijs het!

Om de certificering opnieuw te bemachtigen onderging Qualogy een zogenaamde ‘certificatie-audit’. Dit is een onafhankelijk onderzoek van een externe partij. In ons geval bracht bureau Veritas afgelopen maand een bezoek aan ons kantoor in Rijswijk om onze organisatie grondig onder de loep te nemen.

Werk aan de winkel: informatie verzamelen

In de weken vóór deze audit was er voor ons werk aan de winkel. Er moest veel informatie verzameld én geanalyseerd worden. Dit was nodig zodat bureau Veritas het kwaliteitsjaarverslag kon opstellen, met daarin de bevindingen en bijhorende conclusies en acties. Een greep uit de informatie die we hebben verzameld:

 • Klanttevredenheidsmeting 
  Met een Klant Evaluatieformulier doen wij eens in de 3 jaar een meting bij onze 10 grootste opdrachtgevers.
   
 • Procesmeting 
  Hierin staan alle beoordelingen van de interne medewerkers. Er wordt gekeken naar een rode draad en of welke verbeterpunten er zijn.
   
 • Creditnota’s
  We meten hoeveel procent van de facturen een creditnota betreft en wat de reden is geweest voor deze creditnota. Daar trekken we lering uit.
   
 • Leveranciersprestaties
  Via een beoordelingsformulier meten we de prestaties van onze leveranciers. We onderzoeken o.a. hoe betrouwbaar een leverancier is.
   
 • Overzicht opleidingen en ervaring
  In de HR-applicatie Taleo Business Edition leggen we vast of al onze medewerkers voldoen aan de gestelde opleidings- en ervaringseisen.
   
 • Klant-evaluatieformulier medewerkers
  Middels dit formulier wordt er per medewerker bij de klant getoetst of deze medewerker presteert naar behoren.
   
 • Verbeterformulieren
  We onderzoeken waar ruimte is voor optimalisatie. Via formulieren brengen we ideeën, klachten, afwijkingen en verbetervoorstellen in kaart die leiden tot corrigerende of preventieve maatregelen.

Bij Qualogy geldt bovendien: van elke collega wordt verwacht dat hij werkt volgens de gestelde procedures. Informatie op de juiste manier verwerken en de procedures volgen maken onze werkzaamheden inzichtelijk en verhoogt de kwaliteit van de werkzaamheden en daarmee het resultaat voor onze relaties.

De audit

Tijdens de audit zelf werd het volledige proces van Qualogy nog eens grondig besproken en geanalyseerd. Veritas onderzocht: doet Qualogy daadwerkelijk wat zij zegt te doen? Om te bewijzen dat wij inderdaad volgens de normen werken, werd steekproefsgewijs gecontroleerd of dit klopt. De auditor vroeg ons per onderdeel om er ‘random’ een medewerker uit te pikken, zodat zij het proces van A tot Z konden bekijken.

Ook in de toekomst ISO-certificatie behouden

Natuurlijk willen we ook in de toekomst de ISO-certificering behouden. Vanaf volgend jaar gaan we over op de ISO 2001-2015, de opvolger van de huidige norm. Hierbij worden we begeleid door een extern bureau dat hierin gespecialiseerd is. Zij ondersteunen ons om alles doorlopend op orde te houden. Zodat onze klanten blijvend zijn gegarandeerd van optimale service en 100% kwalitatieve producten en diensten.

Renee Kroon
Over auteur Renee Kroon

Ik ben Resourcer, SalesForce Administrator en ISO auditor bij Qualogy. Ik zoek de juiste externe kandidaten voor opdrachten bij onze klanten waarvoor wij geen eigen collega's beschikbaar hebben. Tevens verzorg ik samen met mijn collega's de hele administratieve afhandeling en screenings die daarbij horen. Ik ben gespecialiseerd in 'sourcen'. Dit is het gericht zoeken van een passende kandidaat bij een opdracht. Ook zet ik me in voor het optimaliseren van onze processen en performance binnen Qualogy. Tot slot ben ik verantwoordelijk voor het behoud van het ISO 9001-certificaat. Elk jaar verzamel ik de benodigde informatie voor de ISO-audit.

Meer posts van Renee Kroon
Reacties
Reactie plaatsen